กิจกรรมในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม ๑๑๖ วัน จากวันแม่สู่วันพ่อ เพื่อร่วมกันสร้างความสามัคคีและผูกพันภายในครอบครัวร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล อดุลยเดชฯ ในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองเป็นอย่างดี

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรม "สายใยรัก จากวันพ่อ ถึงวันแม่ ๑๑๖ วันสร้างสามัคคี" ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากทุกหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดียิ่ง
     ในภาคเช้า มีการตักบาตรพระสงฆ์ ๘๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ การประกวดภาพถ่ายครอบครัวสุขสันต์ ฯลฯ


โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
เริ่มต้นที่สถาบันครอบครัว
กระตุ้นสังคม ให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างใกล้ชิด
สร้างความรัก ผูกพัน และอบอุ่นในครอบครัว
สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาเด็กและครอบครัว
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์